شرکت در مسابقه

 


دانش آموز گرامی قبل از ثبت نام در مسابقه حتما شیوه نامه اجرای مسابقه را مطالعه نمایید

 

شیوه نامه مسابقه کشوری روبوکد ۹۹

پیوست شیوه نامه مسابقه کشوری